ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ                                                                                                                                                                                

1.     «Thyroid auto antibodies and thyroid function in the serum of patients with colon            adenocarcinoma ».
 A.Charalampopoulos, K.N. Syrigos, E. Sagana, M.M. Konstantoulakis, E.I.Syrigou, Z. Komninou, P. Peveretos and B.C. Golematis.
Eur. Con. All. Clin.  Immunol 1995; 2: 1001 – 1005
 
2) «Auto antibodies in the serum of patients with gastric Cancer: Their prognostic  Importance».
 Manousos M. Konstandoulakis, Konstantinos N. Syrigos, Manolis Leandros, Anestis Charalampopoulos, AndreasManouras and Basil Ch. Golematis.
Hybridoma1998; 17(5):431-435
 
3) The prognosticsignificance of auto antibodies against actin and myosin in patients  with      colorectal   adenocarcinoma
Α.Charalampopoulos , K.N. Syrigos, M. Avuzuklidou, Al. Syrigou, D.Giannopoulos,S.Papadopoulos, V.Tsimbloulis, M.Leandros.
Archives of the Balkan Medical Union 1998; 33(4):169-172
 
4) «Auto antibodies against Cardiolipin in the serum ofpatients with colorectal adenocarcinoma: Their prognostic significance».
 K.N. Syrigos, A. Charalampopoulos,M.M. Konstantoulakis, A. Karayiannakis, V. Tsibloulis, P. Peveretos.

Eur. Surg. Res. 1998; 30: 55-60
 
5)The prognostic significance of auto antibodies against tropomyosin inpatients with colorectal   adenocarcinoma.
Konstantinos N. Syrigos, A.Charalampopoulos, Kyriaki Pliarchopoulou, Ekaterini I.   Syrigou, M.Avuzuklidou, A.Manouras, M.Leandros.  
Hybridoma 1999; 15(6): 543-547
 
6)Colonoscopy in symptomatic patients withpositive family history of colorectal cancer
A.Charalampopoulos, K.N.Syrigos, J.L.Ho, V.A.Murday, R.J.Leicester.
Anticancer Research2000;    20:1-4
 
7)Three-Year Evaluation of a Rapid-Access Coloproctology Clinic
M. Lamah, SM Ahmad, A.Charalampopoulos, J Ho, RJ Leicester.
Digestive Surgery 2000; 17:150-153
 
8)The prognostic significance ofauto-antibodies against ds-DNA in patients with colorectal adenocarcinoma
Syrigos KN,Charalampopoulos A,Pliarchopoulou K, Varamidakis N,Machairas A, Mandrekas D
AnticancerRes. 2000, Nov-Des;20 (6B):4351-3
 
9)Colonoscopy inasymptomatic individuals with a family history of colorectal cancer
SyrigosKN, A.Charalampopoulos, J L.Ho, A. Zbar, VA Murday,RJ Leicester
Ann. Surg. Oncol. 2002; 9(5):439-43
 
10)Eosinophilicgastroenteritis: presentation of two patients with unusual affect of terminalileum and   ceacum with manifestations ofacute abdomen and literature review.
A.Charalampopoulos, K.Charalabopooulos, M.Avuzuklidou, A.K.Charalabopoulos, E.Ioachim, F.Lebren, K.Fotiadis
Int J Clin Pract.  2004; 58(4): 413-416
 
11)Perforated cecal carcinoma presenting as a retroperitoneal abscess.
C. Fotiadis, A. Macheras, A. Charalampopoulos, G.Karatzas.
Annals ofGastroenterology 2004, 17(4)410-12
 
12)Extraskeletal myxoidchondrosarcoma metastatic to the pancreas: A case report
C. Fotiadis, A. Charalampopoulos, S. Chatzikokolis, GC Zografos, M.Genetzakis, R.TRingidou.
World Journal ofGaqstroenterology 2005; 11(4):2203-2205
 
13)Thoracoabdominal wall tumour seedingafter percutaneous radiofrequency ablation for

recurrent colorectal liver metastatic lesion: a case report witha brief literature review.
Charalampopoulos A, Macheras A, Misiakos E, Batistatou A, Peschos D, Fotiadis K, Charalabopoulos K.         
Acta Gastroenterol Belg. 2007 Apr-Jun; 70(2):239-42.
 
14)Acuteseptic cholelithiasic cholecystitis and adenocarcinoma of the gallbladder; an interesting association.
 Charalampopoulos A, Lazaris A, Misiakos E, Liakakos S, Macheras A, Peschos D, Batistatou A, Fotiadis K,Charalabopoulos K.

Acta Gastroenterol Belg. 2007 Jul-Sep; 70(3):267-70.          
 
15)Protective Effect of Remote Ischemic Preconditioningin Renal Ischemia/Reperfusion Injury, in a Model of Thoraco-abdominal Aorta Approach.
Lazaris AM, Maheras AN, Vasdekis SN,Karkaletsis KG, Charalambopoulos A,Kakisis JD, Martikos G,   Patapis P,  Giamarellos-BourboulisEJ, Karatzas GM, Liakakos TD.
J. Surg. Res. 2009 Jun 15;154 (2):267-73.
 
16)Iliopsoasabscesses: Diagnostic, aetiologic and therapeutic approach in five patientswith a literature review.
Charalampopoulos A, Macheras A, Charalabopoulos A, Fotiadis C, Charalabopoulos K.
Scand J Gastroenterol. 2009 Feb 19:1-6.

17)Laparoscopic D2 Gastrectomy: Time for a RandomizedTrial.
Liakakos T, Patapis P, Charalambopoulos A, Macheras
A.WorldJ Surg. 2009; 33:1542-1543
 
18)Serum and tissue selenium levels in gastric cancerpatients and correlation with CEA.
Charalabopoulos K, Kotsalos A,Batistatou A, Charalabopoulos A, Peschos D, Vezyraki P,Kalfakakou V,Metsios A, Charalampopoulos A, Macheras A, Agnantis N, Evangelou
A. Anticancer Res. 2009 Aug; 29(8):3465-7.
 
 19)Parathormoneand 1, 25(OH) 2D3 but not 25(OH) D3 serum levels, in an inverse correlation,reveal an association with advanced stages of colorectal cancer.
Charalampopoulos A,Charalabopoulos A, Batistatou A, Golias C, Anogeianaki A, Peschos D, Iliadis I,  Macheras A, Charalabopoulos K.

ClinExp Med. 2010 Mar;10(1):69-72.
 
20)Localized peripancreatic plasma cell Castleman disease.
Charalabopoulos A, Misiakos EP, Foukas P, Tsapralis D, CharalampopoulosA, Liakakos T, Macheras A.
Am J Surg. 2010 May;199(5):e51-3.
 
21)Surgical treatment of perianal abscess and fistula-in-anoin childhood, with emphasis in children older than 2 years.
Charalampopoulos A, Zavras N, Kapetanakis EI, Kopanakis K, Misiakos E, Patapis P, MartikosG, Machairas A.
J.Pediatr. Surg. 2012 Nov; 47(11):2096-100.
 
22)Commentary: flow-diverting multilayer stents: a promisingbut questionable solution for aortic    pathologies.

Lazaris AM, Charalampopoulos A,Maheras AN, Vasdekis SN.
J. Endovasc. Ther. 2013May; 20(3):378-80.
 
23)Basaloid Squamous Cell Carcinoma of the Rectum: A Rare Entity.
Anastasios Machairas, Dimitrios Tsapralis,Vassilis D. Samaras, Nikos Economopoulos, Anestis   Charalambopoulos,NickolasMachairas, Alexandros Charalabopoulos, Evangelos P. Misiakos    
J.Med. Cases. 2013; 4(8):535-539
 
24)Gallbaldder perforation causing a subcutaneous abscess.
Misiakos E, Tzepi I, Brountzos I, Zavras N, Charalampopoulos A,Macheras A.
Int. J. Surg. Case Rep. 2014; 5(12):1088-90.
 
25)Expression of the E-cadherin cell adhesioncomplex in hepatocellular carcinoma
P.Roussou, A.Charalampopoulos, D.Tsioulos , A.J.Karayiannakis , S.Papanikolaou,G.Simatos, D.Papanikolaou, F. Riza, G. Karatzas, K.N.Syrigos.
Δημοσίευση στο Ι.H.P.B.A.,24-28May ,Budapest 1999 (Reprinted from European Congress)
 
26)Diagnostic and Prognostic Significance ofCEA, β2-microglobulin and   Calcitoninin bronchogenic carcinoma.
K.Charalabopoulos, V. Papalimneou, L. Zoganas, A. Andronadi, K.Syrigos, A.Charalampopoulos
3rd Mediterranean Congress of the Thoracic Diseases. Crete 1-4 Νov. 2000         
 
 27)Hyperplastic (metaplastic) polyps andthe     subsequent risk of    colonic   neoplasia in    individuals ofgeneral   population    
A. Charalampopoulos, KN Syrigos.
Colorectal Surgery Unit, St.George’sHospital, London, U.K.
4th International Symposium on advanced Laparoendoscopic Surgery
Athens 27-29 May, 1999,for the book edition: Minimally Invasive Interventional Techniques Facing the coming Millenium
Ed.Ch. Tsigris, Th.Diamantis, Paschalides MedicalPublications 2000
 
28)The incidence, location and malignantpotential of neoplastic   colonic polyps in symptomatic Individuals of general population
A. Charalampopoulos, KN Syrigos.
Colorectal SurgeryUnit, St.George’s Hospital, London, U.K.
4th International Symposium on advanced Laparoendoscopic Surgery Athens 27-29 May, 1999 for thebook edition:Minimally Invasive Interventional Techniques Facing the Coming Millenium.
Ed.Ch.Tsigris, Th. Diamantis. Paschalides Medical Publications 2000.
 
29)High risk colorectal adenomas in individuals of general  population and in individuals with  positive family history of colorectal cancer
A. Charalampopoulos
ColorectalSurgery Unit, St. George’s Hospital, London ,U.K.
4th International Symposium on advanced Laparoendoscopic Surgery Athens 27-29 May, 1999) for the book edition:Minimally Invasive Interventional Techniques Facing the Coming Millenium.
Ed.Ch. Tsigris, Th. Diamantis. Paschalides MedicalPublications 2000.

30)The incidence and significance of small colorectal adenomas in   individuals of general population and thebenefit from colonoscopy
A.Charalampopoulos, KN Syrigos.
Colorectal Surgery Unit, St. George’s Hospital, London , U.K.
4th International Symposium on advanced Laparoendoscopic Surgery Athens 27-29 May,1999for the book edition Minimally InvasiveInterventional Techniques Facing the Coming Millenium.
Ed. Ch. Tsigris, Th. Diamantis. PaschalidesMedical Publications 2000.
 
31)Abdominal Aortic Graft infection
D.Tsapralis, A.Charalampopoulos, A. Lazaris
e-booking: INTECH 2011;Source: Diagnosis, screening and treatment of abdominal thoracoabdominal and   thoracic Aortic Aneurisms

ISBN: 978-953-307-466-5, Publisher: Intech September12, 2011.Editor: Prof.R.T.Grundman
 
32)Acquired cryptorchidism:what should we Know? The results of a systematic review
N.Zavras, A.Charalampopoulos, K.Velaoras,E.Ioakimidis
e-booking: INTECH 2012, Coplementary pediatrics Pg 33-42, ISBN:978-953-51-0155-0

33) Gallbaldder perforation causing asubcutaneous abscess.
Misiakos E,Tzepi I, Brountzos I, Zavras N, CharalampopoulosA,Macheras A.
Int. J. Surg.Case Rep. 2014; 5(12):1088-90.
 
34)CurrentTrends in the Management of Inguinal Hernia in Children.
Zavras, N.,Christou, A., Misiakos, E., Salakos, C., Charalampopoulos, A., Schizas, D. andMachairas,
 International Journal of Clinical Medicine,2014; 5: 770-777
 
35)Idiopathic double perforation of the gastrointestinal tract
E.P.Misiakos,G.Bagias,A.Charalampopoulos,V.Domi,P.Patapis,N.Zavras,D.Schizas,A.Machairas
Chirurgia2016;111(6):513-516
 
36) Y-typeAnovulvar Fistula Complicating Inflammatory Bowel Disease.
Makris GM, Charalampopoulos A, Siristatidis C,Fexi D, Chrelias C, Battista MJ, Papantoniou N.
Am Surg. 2016Nov 1;82(11):305-307.
 
37)Radiology ofthe adrenal incidentalomas. Review of the literature.
Farrugia FA,Martikos G, Surgeon C, Tzanetis P, Misiakos E, Zavras N, Charalampopoulos A.
 Endocr Regul. 2017 Jan 1;51(1):35-51.
 
38)Non-Complicated Acute Appendicitis in Adults Treated Successfully by ConservativeTreatment without Recurrences.
Charalampopoulos A, Dimopoulos I, Koliakos N, KopanakisK, Th.Liakakos,A.Machairas; -..
Chirurgia .2017 Jan-Feb;112(1):25-32.
 
 
  

  


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
                            
1) «Antithyroidantibodies in the serum of patients with colon adenocarcinoma».
Sagana E., Charalampopoulos A., KonstantoulakisM., Syrigos K.N.,Komninou Z.,Golematis B.
 XVI Eur.Congress of Allergology and clinical immunology Madrid, Spain,24-25 June 1995.
 
2)«Anti-cardiolipin (CLP) autoantibodies in theserum of patients with colon adenocarcinoma (CA) ».
Syrigos K.N.,Charalampopoulos A., KonstantoulakisM., Sagana E., Komninou Z, Peveretos P., Golematis B.
ΧVIEur. Congress of allergology and Clinical Immunology Madrid, Spain,24 -25 June 1995.
 
3)«Onestop - bottom shop» A rapid access coloprocology service!
S.M. Ahmad, A. Charalampopoulos, J.Ho, D. Kumar,R.J. Leicester.
Annual meetingof the British Society of Gastrenterology. 18-21 March 1997, Brighton,U.K.Gut 1997;40 (suppl 1):Pg.53
      
4)«b-human chorionicGonadotropin levels in the serum of patients with pancreatic adenocarcinoma».
K.N.Syrigos, I. Fyssas, A. Charalampopoulos, M.M. Konstantoulakis, K. Charalabopoulos, P.Peveretos
5th Meeting of the Balkan Clinical - Laboratory Federation,B.C.L.F., Ioannina 9-12 Oct. 1997, Greece.
 
5)«Autoantibodiesagainst cardiolipin in the serum of patients with colorectal adenocarcinoma:their prognostic significance».    
Α. Charalampopoulos, K.N. Syrigos, K. Charalabopoulos, M.M. Konstantoulakis, P. Peveretos.                                                                                                    

5th Meeting of theBalkan Clinical - Laboratory Federation, B.C.L.F., Ioannina 9-12 Oct. 1997, Greece.
 
6)«Colonoscopic screening of asymptomaticpersons with family history of colorectal cancer»
CharalampopoulosA., HoJ.L., Leicester R.J.
6th United European Gastrenterologyweek, 18-23 October 1997, I. C. C. Birmingham, U.K.
Endoscopy 1997; 29: Pg 54
 
7)«Colonoscopy in symptomaticpatients with positive family history of colorectal cancer».
CharalampopoulosA., HojL, Leicester,R.J.        
6th United European Gastrenterology week, 18-23October 1997, I. C. C., Birmingham, U.K. Endoscopy 1997; 29: Pg 54
 
8)«Thedetection of metaplastic polyps is indicative of neoplastic polyps in high riskindividuals with positive history of colorectal carcinoma».  
A.Charalampopoulos, K.N. Syrigos, K.Charalabopoulos, J.L. Ho, R.J. Leicester.
8th International Congress on anti-cancer treatment, February 3rd-6th1998, Paris, France.
 
9)«Autoantibodies against actin in patientswith colorectal cancer».
Charalampopoulos A. Syrigos KN, Avuzuklidou M, Giannopoulos D, Voulioti S,   Papadopoulos S, Tsimbloulis V.            
XXV-th Balkan Medical Week, July 1-4, 1998,Ιoannina, Greece.
            .
10)«Αntimyosinautoantibodies in patients with colorectal cancer».
Charalampopoulos A, Syrigos KN, Avuzuklidou M, Voulioti S, Giannopoulos D, Tsimblulis V,Papadopoulos S.
XXV-th Balkan Medical Week, July 1-4, 1998, Ioannina, Greece.   
 
 11)«Theprognostic value of antiactin and antimyosin antibodies in patients withcolorectal   cancer».
Charalampopoulos A, Syrigos KN,Avuzuklidou M, Giannopoulos D, Voulioti S,Papadopoulos S, Tsimblulis V.
XXV-th Balkan Medical Week, July 1-4, 1998,Ioannina, Greece.
Η ως άνω μελέτη κέρδισε τοπρώτο βραβείο poster παρουσίασης και το πλήρες κείμενο  δημοσιεύθηκε στο Archives of The Balkan Medical Union (1998:33(4):169-172).
 
12)«Optimum age for screening by totalcolonoscopy in individuals with positive family history of colorectalcarcinoma».
Α Charalampopoulos, J.L. Ho, KN Syrigos, R. J. Leicester
 11th   WorldCongress of Gastrenterology
 9th     World Congress of Digestive Endoscopy
 6th     World Congress of Coloproctology
 September 6-11, 1998, Vienna, Austria
 Digestion 1998; 59(suppl 3) FoNO1416
 
13)«Highrisk asymptomatic colonic neoplastic lesions and the value of total colonoscopy in
Individuals with positive family history of colorectal cancer»
A.Charalampopoulos, J.L. Ho, KN Syrigos, R.J. Leicester
11th World Congressof Gastroenterology
9th   World Congress of Digestive Endoscopy
6th   World Congress of Coloproctology
September 6-11, 1998, Vienna, Austria
Digestion 1998;59(suppl 3) FoNO 1419
 
14)« Features of adenomas in asymptomaticindividuals with a family history of  colorectal cancer»
A. Charalampopoulos, J. L. Ho, KN Syrigos, R J. Leicester
11th World Congress of Gastrenterology
9th World Congress of Digestive Endoscopy
6th   World Congress of Coloproctology
September 6-11, 1998, Vienna, Austria
Digestion 1998; 59(suppl3) FoNO 1418
 
15)«Τhe incidence ofasymptomatic neoplastic polyps compared with strength of family
history  in high risk individuals for colorectalcarcinoma»
Α. Charalampopoulos, J. L. Ho, KN Syrigos, R. J. Leicester
11th World Congress ofGastrenterology
9th   World Congress of Digestive Endoscopy
6th   World Congress of Coloproctology
September 6-11, 1998, Vienna, Austria
Digestion 1998; 59(suppl3) FoNO 1417
 
16)«Gastric, glucagon and serum levels inpatients with gastric carcinoma».
KN Syrigos, M.M.Konstantoulakis, A. Charalampopoulos,N. Karkavitsas,B.C. Golematis
11th World Congress of Gastrenterology
9th   World Congress of Digestive Endoscopy
6th   World Congress of Coloproctology
September 6-11, 1998, Vienna, Austria

Digestion1998; 59(suppl 3) FoNO 2221
 
17)«The clinical significance ofantitropomyosin antibodies in patients with colorectal cancer»
A.Charalampopoulos, KNSyrigos, MM Konstantoulakis, D. Giannopoulos, S. Voulioti,
P.Roussou, M. Leandros
9th International Congress on Anti-cancer treatment
Paris, February 2nd–5th, 1999, France
 
18)«Treatment of giant villous adenomasof rectum by piecemeal polypectomy and laser ablation»
Α. Charalampopoulos, KN Syrigos, D.Giannopoulos,S. Voulioti, J.L.Ho, R. J. Leicester
9th International Congresson Anti-cancer treatment
Paris, February 2nd-5th,1999, France
 
19)Hyperplastic (metaplastic) polyps andthe subsequent risk of colonic neoplasia in   individuals of general population.
A. Charalampopoulos, KN Syrigos.
Colorectal Surgery Unit,St.George’s Hospital, London,U.K.
4th International Symposium on advanced Laparoendoscopic Surgery. Athens27-29 May,   1999.  Award. Τα πλήρη κείμενα δημοσιεύθηκαν σε βιβλίο
 
20)The incidence, location and malignantpotential of neoplastic colonic polyps in symptomatic individuals of general population
A.Charalampopoulos,KN Syrigos
Colorectal Surgery Unit, St. George’s Hospital, London , U.K
4th International Symposium on advanced Laparoendoscopic Surgery.Athens 27-29 May, 1999
Award.Τα πλήρη κείμενα δημοσιεύθηκανσε βιβλίο
 
21)The size, multiplicity and histologicfeatures of colorectal adenomas in symptomatic individuals of general population.
A. Charalampopoulos, KN Syrigos
Colorectal Surgery Unit, St. George’s Hospital, London, U.K.
4th International Symposium on advanced Laparoendoscopic Surgery. Athens27-29 May, 1999
Award. Τα πλήρη κείμεναδημοσιεύθηκαν σε βιβλίο
 
22)The incidence and significance of smallcolorectal adenomas in individuals of general population and the benefit from colonoscopy
A.Charalampopoulos, KN Syrigos
Colorectal Surgery Unit, St. George’s Hospital,London, U.K.
4th InternationalSymposium on advanced Laparoendoscopic Surgery. Athens27-29 May, 1999
Award.  Τα πλήρη κείμενα δημοσιεύθηκαν σε βιβλίο
 
23)High risk colorectal adenomas inindividuals of general    population andin individuals with positive family history of colorectal cancer
A .Charalampopoulos,KN Syrigos
Colorectal Surgery Unit, St. George’s Hospital, London, U.K.
4th International Symposiumon advanced Laparoendoscopic Surgery. Athens 27-29 May, 1999
Award. Τα πλήρη κείμενα δημοσιεύθηκαν σε βιβλίο
  
24)The presence and prognostic value of anti-dsDNAautoantibodies   in patients with colorectal cancer
A. Charalampopoulos,KN Syrigos
10th International Congress onanticancer treatment, Paris 31-2/2/2000, France
 
25)Trace elements levels in patientswith gastrointestinal tract malignancy
K. Charalabopoulos, K.Syrigos, A. Charalabopoulos, V.Papalimneou,G.Karachalios, V.Kalfakaku, P.Vezyraki, S.Karkabounas, A.Evangelou
EACR (European association for cancer research)

XVI Congress,30May-3 June 2000,Athos-Halkidiki-Hellas
 
26)The morphology of nucleolus in peripherallymphocytes, as a marker of immune response in patients with colorectal cancer                 
A. Charalampopoulos, El Syrigou, Th Feloukas, KN Syrigos
1st European Congress onGastrointestinal oncology.  22-25 June,2000, Island of Kos, Greece
 
27)Changes of serum soluble Interleukin-2 (IL-2) levels in patients with colonadenocarcinoma,   following surgical management
KN Syrigos, A Karayiannakis, A. Charalampopoulos, A Kremyda, DMandrekas, A. Macheras
1st European Congress onGastrointestinal oncology,22-25 June, 2000, Island of Kos, Greece
 
28)The clinical significance of urine solubleinterleukin-2(IL-2) levels in patients with gastric   adenocarcinoma
KN Syrigos, A Karayiannakis, A. Charalampopoulos, A Kremyda, DMandrekas, A.  Macheras
1st European Congress onGastrointestinal oncology, 22-25 June, 2000, Island of Kos, Greece

29)Diagnostic and prognostic significance of CEA,β2-microglobulin and calcitonin in  bronchogenic carcinoma
K. Charalabopoulos, V. Papalimneou, L.Zoganas, A. Andronadi, K.Syrigos, A.Charalampopoulos
3rd Mediterranean congress onThoracic diseases, Nov. 1-4, 2000, Crete, GR
 
30)p53 antibodies in patients with colorectal cancer
A. Charalampopoulos, K.Charalabopoulos, D. Giannopoulos, S. Voulioti
11th International congress on anti-cancer treatment, Paris 6-9 Feb. 2001
 
31)The role of hepatocyte growth factorand the respective receptor, c-met proto-oncogene product in metastatic colorectal cancer.
A.Charalampopoulos, D. Giannopoulos, S. Voulioti, K. Charalabopoulos
11th International congress on anti-cancer treatment, Paris 6-9 Feb.2001         


32)Expression of e-cadherin (e-cad), α, β,and γ- catenins (cat) in hepetocellular carcinomas (hcc)   and cholangiocarcinomas (cc)
K. Charalabopoulos, A. Charalampopoulos, E. Ioakhim, N. Agnantis,D. Giannopoulos,  S. Voulioti
11th International congress onanti-cancer treatment, Paris, 6-9 Feb. 2001


 33)Dose depended inhibition of chemicalcarcinogenesis induced by benzo (α) pyrene (bαp)by combinations of antioxidants and free radical scavengers in wistar rats
K.Charalabopoulos, S.Karkabounas,G.Kalpouzos,    
A.Charalampopoulos, P.Veltsistas, A.Avdikos,D.Assimakopulos, A.Evangelou, N.Agnantis,D.Giannopoulos, S.Voulioti
11thInternational congress on anti-cancer treatment, Paris 6-9 Feb. 2001
 
34)Serum levels of vascularendothelial growth factor as marker of operability in patients with colorectal cancer        
Charalampopoulos A, Charalabopoulos K,Giannopoulos D, Voulioti S
The 2001 conference of EuropeanSociety of General Practice, 3-7 June 2001,Tampere, Finland

 35)Tumor necrosis factor (TNF) andinterleukin-2 receptor (IL-2r) serum levels in patients with malignancy
Charalabopoulos K, CharalampopoulosA, Papalimneou V,Karachalios G, Zoganas L, Andronadi V,Giannopoulos D, Voulioti S
The 2001 conference of EuropeanSociety of General Practice, 3-7 June 2001, Tampere, Finland
 
 36)The role of non-steroidalanti-inflammatory drugs (NSAIDS) in lower gastrointestinal bleeding
Charalabopoulos K, Charalampopoulos A, Papalimneou V,Karachalios G, Voulioti S, Giannopoulos D
The 2001 conference of European Societyof General Practice, 3-7 June 2001, Tampere, Finland
 
 37)The anti-inflammatory effect ofIL-4, IL-10, and IL-13 by inhibition of proinflammatory cytokines(GM-CSF,MCP-1)in intestinal epithelial cell lines
A.Charalampopoulos, V. Papalimneou, K.Charalabopoulos
9th meeting of the Balkan Clinic-laboratory Federation, Sept12-15, 2001, Ioannina, Greece
 
38)CA 19-9 marker in colorectalcancer and simultaneous adenomatous polyps
A.Charalampopoulos, V. Papalimneou, S. Karkabounas, P.Vezyraki, Kalfakakou V, A.Evangelou, K.Charalabopoulos

9th meeting of the Balkan Clinic-laboratory Federation, Sept 12-15, 2001, Ioannina,         Greece
 
39)Selenium levels in patients withcolorectal and gastric cancer
A.Charalampopoulos, K.Charalabopoulos, M. Avuzuklidou, F.Lebren, K. Photiadis
12th International Congress on anti-cancer treatment, Feb.4th-7th,2002, Paris, FR
 
40)The role of gut neuroendocrine peptides inpatients with colorectal cancer (crc)
A.Charalampopoulos,K. Charalabopoulos, M. Avuzuklidou, F. Lebren, K. Photiadis
12th International Congresson anti-cancer treatment, Feb.4th-7th, 2002, Paris, FR
 
41)E-cadherin adhesion molecule is a usefulprognostic marker in bladder cancer patients
S. Tsabalas, A. Charalampopoulos, K. Syrigos, X.Giannakopoulos, A. Evangelou, N.          
Sofikitis, N. Agnanatis, K.Charalabopoulos
12th International Congress on anti-cancer treatment, Feb.4th-7th,2002, Paris, FR


42)Surgicaltreatment, alternative treatment and postoperative complications in patients with gastric cancer.
A.Charalampopoulos, D.Mandrekas,A.Macheras, T.Liakakos, S.Chatzikokolis, T.Troupis, G.Karatzas
7th Meeting oh HellenicHPBA, 19-22 September, Alexandroupolis, Hellas
 
43)p 53antibodies in patients with gastric cancer and their prognostic significance
 A.Charalampopoulos,A.Macheras,T.Liakakos,T.Troupis,K.Charalampopoulos,F.Lebren,G.Karatzas
14th International Congresson anti-Cancer treatment. 1st 4th Feb., Paris 2003 FR
 
44)Alterations of vitamin D andparathormone serum levels in patients with colorectal cancer
A.Charalampopoulos,P.Dimicco,V.Papalimneou,F.Lebren, R.J.Leicester,K.Charalampopoulos
International Workshop on intestinalpermeability in Health and disease, May 23-34, 2003 Patras GR
 
45)The incidence of spontaneousperitonitis is decreased in cirrhotic patients with ascites receiving norfloxacin orally
 A.Charalampopoulos,P.Dimicco,V.Papalimneou,F.Lebren,R.J.Leicester,K.Charalampopoulos
International Workshop on intestinal permeability in Health and disease, May 23-34, 2003 Patras GR
 
46)Ischemic colitis following aortoiliacsurgery; Diagnostic and therapeutic dilemmas
A.Charalampopoulos, T.Liakakos, A.Charalabopoulos, D.Tsapralis, K.Kopanakis, A.Macheras,G.Karatzas
2nd International Symposium on Colorectal Games, 5-7 Oct.2006, Heraklion, Crete, Greece
 
47)Soluble E-Cadherin Intercellular AdhesionMolecule-1(ICAM-1), vascular cell adhesion molecule-1(VCAM-1) and E-Selectin as markers in gastric cancerpatients
Alexandros Charalabopoulos, Anestis Charalampopoulos, Anna Batistatou,    Yukihiro Nakanishi, Setsuo Hirohashi, Niki Agnantis, AggelosEvaggelou, Aggelos Kappas
20th International Congress on anticancer treatment. 3-6Feb. 2009, Paris, FR
 
48)Εxpression of e-cadherin andthe lately identified dysadherin in gastric cancer patients

Alexandros Charalabopoulos, Anna Batistatou, AnestisCharalampopoulos, Yukihiro
Nakanishi,Setsuo Hirohashi, Aggelos Evaggelou, Niki Agnantis,Aggelos Kappas
20th International Congresson anticancer treatment. 3-6Feb. 2009, Paris, FR
 
49)Transinguinal preperitoneal repairwith the polysoft patch versus Lichtenstein repair: a prospective randomized study.       
SchizasD, Tsapralis D, Charalampopoulos A,Charalambopoulos A, Martikos G, Macheras A.
4th International hernia Congress. Berlin, 9th-12th Sept.2009.
Hernia 2009; 13(suppl 1): Pg 25
  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 

1)«Διαγνωστικές και θεραπευτικέςεφαρμογές της Λαπαροσκοπικής χειρουργικής στη Γενική Χειρουργική».
Γ. Μπονάτσος, Ε. Λέανδρος, Α. Χαραλαμπόπουλος, Ι. Κακλαμάνος, Ν.Ντουράκης, Β. Γολεμάτης
45οΠανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα 21-23 Νοεμ. 1991
 
2)«Η χρησιμοποίηση του αρτηριοφλεβικούμοσχεύματος σαν εναλλακτική λύση στην εφαρμογή της αιμοκάθαρσης».
Β.  Παραράς,Κ. Κουτσουμάνης, Ν. Νικητέας, Ι. Πούγγουρας, Α. Αλαμάνου. A.Χαραλαμπόπουλος.
6ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο, Ρέθυμνο12-15 Νοεμ. 1992.
 
3)«Εφαρμογές της διαγνωστικήςλαπαροσκόπησης στη Γενική Χειρουργική».
Ν. Ντουράκης, Α.Χαραλαμπόπουλος, Ν. Νικητέας, Ε. Λέανδρος, Γ. Μπονάτσος, Β.Χ. Γολεμάτης.
XIX Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο. Θεσσαλονίκη, 30 Οκτ. -3 Νοεμ. 1994.
 
4) «Αυτοαντισώματα σε καρκίνο παχέοςεντέρου».
Ευμορφία Σαγγανά, Αικατερίνη Πετροχείλου, Ανέστης Χαραλαμπόπουλος, Άννα Πασχάλη,Γεωργία Αντωνάκη, Ζανίν Κομνηνού, Βασίλειος Γολεμάτης.
3ο Πανελλήνιο Ανοσολογικό Συνέδριο, Αθήνα 8-10Μαρτ. 1995.
        
5)«Μεταβολές επιπέδωνανοσοσφαιρινών προεγχειρητικά και μετεγχειρητικά σε ασθενείς με καρκίνο παχέος εντέρου».
Αικατερίνη Πετροχείλου, Ευμορφία Σαγγανά, Ανέστης Χαραλαμπόπουλος, Άννα Πασχάλη,Γεωργία Αντωνάκη, Ζανίν Κομνηνού, Βασίλειος Γολεμάτης.
3ο Πανελλήνιο Ανοσολογικό Συνέδριο, Αθήνα 8-11Μαρτ. 1995.
             
6)«Αντιθυροειδικά αντισώματα και θυροειδική λειτουργία σε ασθενείς με καρκίνο του παχέος εντέρου».
Α. Χαραλαμπόπουλος,Κ.Ν. Συρίγος, Μ.Μ. Κωνσταντουλάκης, Εμμ. Χατζηγιάννη, Ε.Ι. Συρίγου, Π.Πεβερέτος,  Β.Χ. Γολεμάτης.
21ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα9-13 Μαΐου 1995.
 
7 )«Αντισώματα εναντίον της καρδιολιπίνης σε ασθενείς με καρκίνο του Παχέος εντέρου».
Α. Χαραλαμπόπουλος, Μ.Μ. Κωνσταντουλάκης, Ε.Ι. Συρίγου, Εμμ.Χατζηγιάννη, Κ.Ν. Συρίγος, Π. Πεβερέτος,Β.Χ. Γολεμάτης.
21ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο. Αθήνα 9-13 Μαΐου 1995.              
 
8)«Ηεκτομή του πλεονάζοντος ορθοσιγμοειδούς σε ασθενείς με πρόπτωση του                        ορθού».
Α. Χαραλαμπόπουλος, Ε. Αξιώτης, Σ. Ζαμτράκης.
ΧΧΙ Πανελλήνιο ΣυνέδριοΧειρουργικής, Αθήνα, 13-17 Νοεμβρίου 1998.
 
9)«Οξεία χειρουργική κοιλία επί εδάφουςδευτεροπαθούς περιτονίτιδας».
Α.Χαραλαμπόπουλος, Ε.Αξιώτης,Δ.Γιαννόπουλος,Σ.Βουλιώτη,Σ.Ζαμτράκης.
ΧΧΙ Πανελλήνιο ΣυνέδριοΧειρουργικής, Αθήνα , 13-17 Νοεμβρίου 1998.
 
10)«Η δυνατότητα πρόληψης των τροχαίων ατυχημάτων».
Α.Χαραλαμπόπουλος, Ε. Αξιώτης,Δ.Γιαννόπουλος,Σ.Βουλιώτη,Σ.Ζαμτράκης.
ΧΧΙ Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Αθήνα , 13-17 Νοεμβρίου 1998.
 
11)«Δείκτες νοσηρότητας σετραυματίες τροχαίων ατυχημάτων».
Α.Χαραλαμπόπουλος, Ε. Αξιώτης, Δ.Γιαννόπουλος, Σ. Βουλιώτη, Σ.Ζαμτράκης.
ΧΧΙ Πανελλήνιο ΣυνέδριοΧειρουργικής, Αθήνα 13-17 Νοεμβρίου 1998.
 
12)“Αξιολόγησητης λευκοκυττάρωσης σε ασθενείς με οξεία σκωληκοειδίτιδα”
Α.Χαραλαμπόπουλος , Δ.Γιαννόπυλος ,Σ.Βουλιώτη , Σ.Ζαμτράκης.
11° Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Ιατρικής,Κέρκυρα 14-18 Απριλίου 1999.  
 
13)«Θανατηφόρες τραυματικές κακώσεις ζωτικώνοργάνων σε πολυτραυματίες τροχαίων ατυχημάτων».
Α.Χαραλαμπόπουλος, Δ.Γιαννόπουλος,Σ.Βουλιώτη, Σ. Ζαμτράκης. 
25° Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο ,Αθήνα 4 –8 Μαίου 1999.
 
14)«Ορολογικοί δείκτες ηπατίτιδας Β και C σεπληθυσμιακές κοινωνίες μεταναστών».
Δ.Γιαννόπουλος, Σ. Βουλιώτη, Α.Χαραλαμπόπουλος, Η.Νιαρχάκος,Σ.Ζαμτράκης.
25° Ετήσιο Πανελλήνιο ΙατρικόΣυνέδριο , Αθήνα  4 –8 Μαίου 1999.
 
15)«Η διαγνωστική απόδοση των τραυματικώνκρανιοεγκεφαλικών κακώσεων με αξονική  τομογραφία σε τραυματίες τροχαίων ατυχημάτων».
Α.Χαραλαμπόπουλος, Δ.Γιαννόπουλος,Σ.Βουλιώτη, Α.Καραμβάση, Σ.Ζαμτράκης.
25°Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα 4 –8 Μαίου 1999.
 
16)«Παρουσίαση μιας περίπτωσης συνδρόμου Oldfield’s ,κατάσταση με ισχυρή προδιάθεση  για κολονικό καρκίνο».
Α.Χαραλαμπόπουλος, Δ.Γιαννόπουλος,Σ.Βουλιώτη, Σ.Ζαμτράκης.
25°Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα 4 –8 Μαίου 1999.
 
17)«Η διαγνωστική ικανότητα της άκαμπτηςορθοσιγμοειδοσκόπησης στις χρόνιες παθήσεις  της ορθoπρωκτικής περιοχής».
Α.Χαραλαμπόπουλος, Σ.Βουλιώτη,Δ.Γιαννόπουλος, Σ.Ζαμτράκης.
25° Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο,Αθήνα 4 –8 Μαίου 1999.
 
18)«Χειρουργική επέμβαση τύπου Bankroft-Plenk για την αντιμετώπιση οξείας  σκωληκοειδίτιδας σε ειδικές τοπικές συνθήκες».
Α.Χαραλαμπόπουλος,Σ. Βουλιώτη, Δ.Γιαννόπουλος, Σ.Ζαμτράκης.
25° Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο,Αθήνα 4 –8 Μαίου 1999.
 
19)«Υποτροπή ορθοπρωκτικών αποστημάτων γιασυρίγγια και αποστήματα μετά την
αρχική τους εγχειρητική διάνοιξη καιπαροχέτευση».
Α.Χαραλαμπόπουλος, Σ.Βουλιώτη, Δ.Γιαννόπουλος,Σ.Ζαμτράκης.
25°Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο , Αθήνα 4 –8 Μαίου 1999.                                                                                                                                                                                      


20)«Επιπλοκές ανοικτής πλαγίας σφιγκτηροτομής σεασθενείς με χρόνια ραγάδα του  πρωκτικούδακτυλίου».
Α.Χαραλαμπόπουλος, Δ.Γιαννόπουλος,Σ.Βουλιώτη, Σ.Ζαμτράκης.
25°Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο 4 –8 Μαίου 1999.
 
21)«Η προγνωστική σημασία των κυκλοφορούντωναυτοαντισωμάτων έναντι του κυτταροσκελετού σε ασθενείς με καρκίνο παχέος εντέρου»
Κ. Πλοιαρχοπούλου, Α.Χαραλαμπόπουλος, Δ.Τσιούλος, Μ.Μανουράς,    Μ.Μ.Κωνσταντουλάκης, Κ.Ν.Συρίγος
5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παθολογίας, 20-23 Οκτ 1999, Αθήνα
 
22)Αιτιολογικοί παράγοντες και δείκτεςνοσηρότητας σε χειρουργημένους ασθενείς με  αποφρακτικό ειλεό
Α.Χαραλαμπόπουλος, Μ. Πελέκος, Σ. Ζαμτράκης
26ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο.

23)Ηωσινοφιλική εντερίτις μία σπάνια πάθηση μεεκδηλώσεις οξείας χειρουργικής κοιλίας
Α. Χαραλαμπόπουλος, Μ. Πελέκος, Σ. Ζαμτράκης
26ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο.
 
24)Επιπολασμός anti-HCV αντισωμάτων σε ασθενείς με ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα, χρόνια ηπατίτιδα από μετάγγιση και κρυπτογενή χρόνια ηπατίτιδα
Παπαλιμναίου Βίκυ, Χαραλαμπόπουλος Ανέστης, ΚαραχάλιοςΓεώργιος,  Χαραλαμπόπουλος Κωσταντίνος
6ο Πανελλήνιο ΣυνέδριοΠαθολογίας, Αθήνα 4-7 Οκτωβρίου 2000
 
25)Ηχρήση του διπλού πλέγματος Prolene στη βουβωνοκήλη
ΧΒ Χαρίσης, Α. Χαραλαμπόπουλος, Ε. Αξιώτης, Σ.Ζαμτράκης
1ο Πανελλήνιο Συνέδριο κήλης. Αθήνα 7-8 Οκτ.2000 
 
26)Ανάλυση της κλινικής συμπτωματολογίας στηνπαιδική  οξεία σκωληκοειδίτιδα
Ανέστης Χαραλαμπόπουλος, ΚωνσταντίνοςΧαραλαμπόπουλος, Δημήτρης Γιαννόπουλος, Στεφανία Βουλιώτη, Σ.Ζαμτράκης
4ο Παμπελοποννησιακό Ιατρικό συνέδριο, 20-22 Οκτ 2000,Τρίπολη
 
27)Ο προληπτικός έλεγχος σε άτομα με νεανική   πολυποδίαση, καθώς και στα μέλη της οικογενείας για νεοπλασίες του πεπτικού συστήματος
ΑνέστηςΧαραλαμπόπουλος, Κωνσταντίνος Χαραλαμπόπουλος, Δημήτρης   Γιαννόπουλος, Στεφανία Βουλιώτη,Σ.Ζαμτράκης
4ο Παμπελοποννησιακό Ιατρικό συνέδριο, 20-22 Οκτ 2000, Τρίπολη
 
28)Μεταβολές επιπέδων καρκινοεμβρυικούαντιγόνου(CEA), αλκαλικής φωσφατάσης(ALP) και   φεριτίνης ορού σε ασθενείς με καρκίνο μαστού
Α.Χαραλαμπόπουλος, Κ.Χαραλαμπόπουλος, Ι.Καραχάλιου, Ρ.Κούρτη, Β.Παπαλιμναίου, Γ.Καραχάλιος
4ο  Παμπελοποννησιακό Ιατρικό συνέδριο, 20-22 Οκτ2000
 
29)Κλινικήεκτίμηση λιποπρωτείνης (α) και αντιγόνου CA 19-9 σε ασθενείς μεπρωτοπαθή καρκίνο πνεύμονος
Β.Παπαλιμναίου, Α.Χαραλαμπόπουλος, Β. Ανδρονάδη, Λ.Ζωγάνας,      Κ.Χαραλαμπόπουλος
4ο  Παμπελοποννησιακό Ιατρικό συνέδριο, 20-22 Οκτ2000
 
30)Επίπεδα μετατρεπτικού της αγγειοτενσίνηςενζύμου (ΜΕΑ) σε ασθενείς με ιδιοπαθή νόσο του  εντέρου
Β.Παπαλιμναίου,Ρ.Κούρτη, Ι.Καραχάλιου, Γ.Καραχάλιος, Α.Χαραλαμπόπουλος,  Κ.Χαραλαμπόπουλος
4ο Παμπελοποννησιακό Ιατρικό συνέδριο,20-22 Οκτ 2000,Τρίπολη
 
31)Συντηρητική αγωγή άλγους δεξιού λαγονίουβόθρου, κλινική προοπτική μελέτη-πρώιμα  αποτελέσματα
Χαρίσης ΧΒ, Χαραλαμπόπουλος Α, Καράκλας Α, Αθανασέλλης Ε, Αξιώτης Ε, Ζαμτράκης Σ
ΧΧΙΙΠανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής,  Αθήνα18-22 Νοεμ 2000
2οβραβείο στο Συνέδριο
 
32)Σηπτικές επιπλοκές επί εδάφους χολολιθίασης και η σχέση τους με καρκίνωμα της χοληδόχου κύστης
Χαραλαμπόπουλος Α, Χαρίσης Χ, Αξιώτης Ε, Γιαννόπουλος Δ, Βουλιώτη Σ,     Ζαμτράκης Σ
ΧΧΙΙ Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Αθήνα18-22 Νοεμ 2000
 
33)Αποτελέσματασε προγραμματισμένες και επείγουσες επεμβάσεις σε ασθενείς με κήλη
Χαραλαμπόπουλος Α, Χαρίσης Χ, ΑξιώτηςΕ, Γιαννόπουλος Δ, Βουλιώτη Σ,    Ζαμτράκης Σ
ΧΧΙΙ Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής,Αθήνα 18-22 Νοεμ 2000
 
34)Τομέγεθος, ο αριθμός και η ιστολογική υφή των αδενωμάτων του   παχέος εντέρου σε άτομα του γενικού πληθυσμού
Α.Χαραλαμπόπουλος,. Κ. Χαραλαμπόπουλος, Κ. Συρίγος
3οΠανελλήνιο Συνέδριο Δεικτών Καρκίνου, Αθήνα 30 Νοεμ-2 Δεκ 2000

35) Οι υπερπλαστικοί πολύποδες του παχέος εντέρου σαν δείκτης για την   παρουσία νεοπλασματικών βλαβών σε  άτομα του γενικού πληθυσμού και σε άτομα με θετικό οικογενειακό ιστορικό καρκίνου παχέοςεντέρου
Α. Χαραλαμπόπουλος,Κ. Χαραλαμπόπουλος, Κ. Συρίγος

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δεικτών Καρκίνου, Αθήνα 30 Νοεμ-2 Δεκ 2000

36 )Έκφρασημορίων προσκόλλησης καντερινών σε πρωτοπαθείς όγκους του   ήπατος
Κ. Χαραλαμπόπουλος, Α.Χαραλαμπόπουλος, Κ. Συρίγος, Β.Παπαλιμναίου, Α. Γούσια,   Ε. Ιωακείμ,Ν. Αγνάντη
3οΠανελλήνιο Συνέδριο Δεικτών Καρκίνου, Αθήνα 30 Νοεμ-2 Δεκ 2000
 
37)Τα ινοπεταλιώδη καρκινώματα του ήπατοςεμφανίζουν χαμηλή έκφραση ε-καντερίνης και δεν εκφράζουν την Ν- καντερίνη και το μόριο προσκόλλησης των νευρικών κυττάρων NCAM
Κ. Χαραλαμπόπουλος, Κ. Συρίγος, Α.Χαραλαμπόπουλος, Β.Παπαλιμναίου,Α. Γούσια, Ε. Ιωακείμ, Ν. Αγνάντη
3ο Πανελλήνιο ΣυνέδριοΔεικτών Καρκίνου, Αθήνα 30 Νοεμ-2 Δεκ 2000
 
 38)Ησημασία της παρακολούθησης ασθενών υποβληθέντων σε κολονοσκόπηση και πολυπεκτομή στην πρόληψη του  καρκίνου του παχέος εντέρου
 Κ. Χαραλαμπόπουλος, Β.Παπαλιμναίου,Γ.Καραχάλιος, Α.Χαραλαμπόπουλος

 1οΠανελλήνιο συνέδριο Προληπτικής Ιατρικής, 19-21 Ιανουαρίου 2001, Αθήνα
 
 39) Εκπαίδευση προσωπικού τομέα υγείας, προώθησηεπιστημών υγείας και σύζευξη επιστημονικών  γνώσεων στα πλαίσια λειτουργίας τωνκέντρων επαγγελματικής    κατάρτισης με  ευρωπαϊκή επιδότηση    στο     πλαίσιο προγραμμάτων Leonardo DaVinci
 Α.Χαραλαμπόπουλος,Χ. Μανωλέλλης
 27ο Πανελλήνιο ΙατρικόΣυνέδριο, 8-12 Μαίου 2001
 
40) ΕκπαίδευσηΙατρικού δυναμικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγείας σε σύγχρονα ογκολογικά   ζητήματα στα πλαίσιαεπιχειρησιακού προγράμματος «υγεία-πρόνοια» σε κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης(Κ.Ε.Κ.)
 Α.Χαραλαμπόπουλος, Χ. Μανωλέλλης
 27ο Πανελλήνιο ΙατρικόΣυνέδριο, 8-12 Μαίου 2001
 
41)Συσχέτιση επιπέδων καρκινο-εμβρυικούαντιγόνου( CEA ) με την ανατομική θέση και στάδιο του όγκου σε ασθενείς με καρκίνο παχέος εντέρου

 Α.Χαραλαμπόπουλος, Κ.Χαραλαμπόπουλος,Δ.Γιαννόπουλος, Σ.Βουλιώτη
 27οΠανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, 8-12 Μαίου 2001
 

 42) Oι διαταραχές στα πλασματικά επίπεδα τηςβιταμίνης D( vit-D) και της παραθορμόνης(PTH), σε ασθενείς με καρκίνο παχέοςεντέρου
 Α.Χαραλαμπόπουλος,Κ.Χαραλαμπόπουλος, Δ.Γιαννόπουλος, Σ.Βουλιώτη
  27ο Πανελλήνιο ΙατρικόΣυνέδριο, 8-12 Μαίου 2001 


43)Επίπεδα φιμπρονεκτίνης πλάσματος σεασθενείς με ιογενή ηπατίτιδα και ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα
 Κ.Χαραλαμπόπουλος,Α.Χαραλαμπόπουλος, Β.Παπαλιμναίου,Γ.Καραχάλιος
 27οΠανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, 8-12 Μαίου 2001
 
44) Αιμάτωμα στη θέση του επιγαστρικού τροκάρ
 Ε.Αξιώτης, Χ.Χαρίσης, Α.Χαραλαμπόπουλος, Σ.Ζαμτράκης
  5οΠανελλήνιο Συνέδριο Λαπαροενδοσκοπικής Χειρουργικής, Αθήνα 24-26 Μαΐου 2001
 
45) Μολυσματικόκηρίο παιδικής ηλικίας, διάγνωση και προβλήματα στη θεραπευτική   αντιμετώπιση
 Α.Χαραλαμπόπουλος, Μ. Αβουζουκλίδου, Χ.Ψύχας , Γ.Κρίνας, Φ.Λεμπρέν

 28ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο,21-25 Μαΐου 2002, Αθήνα
 
46) Αντιμετώπιση εγκαυμάτων της παιδικήςηλικίας
 Α. Χαραλαμπόπουλος, Μ.Αβουζουκλίδου, Γ.Κρίνας, Χ.Ψύχας, Φ.Λεμπρέν
 28ο Πανελλήνιο ΙατρικόΣυνέδριο, 21-25 Μαίου 2002, Αθήνα
 
 47) Χειρουργικ αντιμετώπιση, εναλλακτικές θεραπείες και μετεγχειρητικές επιπλοκές σε ασθενείςμε   γαστρικό     καρκίνο
 Α.Χαραλαμπόπουλος, Δ. Μανδρέκας, Α. Μαχαίρας, Θ. Λιακάκος , Σ.Χατζηκοκόλης,Θ.Τρουπής Γ.Καρατζάς.               
 7η Πανελλήνια συνάντηση Ήπατος –Παγκρέατος- Χοληφόρων.  19-21 Σεπτ.2002 Αλεξανδρούπολη

 

 48)Δείκτες επιβίωσης σε ασθενείς με γαστρικό καρκίνο
 Θ.Λιακάκος,Δ.Μανδρέκας,A.Χαραλαμπόπουλος,A.Μαχαίρας,Σ.Γιαννακάκης,Μ.Περούλης

Γ.Καρατζάς.
                   7η Πανελλήνια πατος –Παγκρέατος- Χοληφόρων.  19-21 Σεπτ.2002 Αλεξανδρούπολη

49) Ηλικία, φύλο, εντόπιση, προδιαθεσικοίπαράγοντες και γενική κατάσταση υγείας σε ασθενείς με καρκίνο   στομάχου
 Α. Μαχαίρας, Α.Χαραλαμπόπουλος, Θ.Λιακάκος, Θ. Τρουπής, Σ. Χατζηκοκόλης, Γ.Καρατζάς
 7η Πανελλήνια συνάντησηήπατος-χοληφόρων-παγκρέατος  Αλεξανδρούπολη, 19-22 Σεπτ. 2002
 
50) Ενδείξεις επαναλαμβανόμενης κολονοσκόπησης σεασθενείς με διάφορα παθολογικά ευρήματα
 Α.Χαραλαμπόπουλος,Β.Παπαλιμναίου, F. Lebren, Σ.Καρκαμπούνας, Κ.Χαραλαμπόπουλος
 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΓενικήςΙατρικής,30 Απριλίου-4 Μαΐου 2003, Σιθωνία Χαλκιδικής
 
 51) Προληπτική συσχέτιση Γαστροοισοφσγικήςπαλινδρόμησης και βρογχικού άσθματος
 Α.Χαραλαμπόπουλος, Β.Παπαλιμναίου, Α.Καλτσά,Γ.Λαμπροδήμου, Β.Εξάρχου, Γ.Κρομμύδας, Κ.Χαραλαμπόπουλος    
29οΠανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 20-24 Μαΐου 2003
 
52) Διερεύνησητου πεπτικού συστήματος στη σιδηροπενική αναιμία
 Β.Παπαλιμναίου,Α.Χαραλαμπόπουλος, Δ.Κρανιώτης,Ε.Μόκα, Γ.Κράπης,Α.Καλτσά, Κ.Χαραλαμπόπουλος
 29οΠανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 20-24 Μαΐου 2003
 
 
53) Χειρουργικήαντιμετώπιση ασθενούς με σηπτικό shock επί εδάφους κοπρόστασης και     
 πολλαπλών νεκρώσεων λεπτούκαι παχέος εντέρου
 Α.Χαραλαμπόπουλος,Μ.Περούλης, Α.Μαχαίρας, Θ.Τρουπής, Κ.Φωτιάδης, Γ.Καρατζάς
 29οΠανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 20-24 Μαΐου 2003
 
54) Χειρουργική αποκατάσταση μετεγχειρητικώνκηλών με εξωπεριτοναϊκή  τοποθέτησηπλέγματος  πολυεστέρα
 Α.Μαχαίρας, Α.Χαραλαμπόπουλος, Θ.Λιακάκος, Θ.Τρουπής, Σ.Χατζηκοκόλης,  
 Κ.Φωτιάδης, Γ.Καρατζάς
 29ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο,Αθήνα, 20-24 Μαΐου 2003
 
55) Χειρουργική επέμβαση σε ασθενή με φυματιώδηεντερίτιδα από βάκιλο Κoch, μια σπάνια   
 οντότητασε ειδικούς μειονοτικούς πληθυσμούς
 Α.Χαραλαμπόπουλος, Μ.Περούλης, Α.Μαχαίρας, Θ.Τρουπής, Σ.ΧατζηκοκόληςΚ.Φωτιάδης, Γ.Καρατζάς

29ο Πανελλήνιο ΙατρικόΣυνέδριο, Αθήνα, 20-24 Μαΐου 2003
 
56) Εργατικάκαι αγροτικά ατυχήματα αλλοδαπών στην τριετία 2000-2003 και η ασφαλιστικήτους    κατάσταση
Γ.Κρίνας, Α. Χαραλαμπόπουλος, Ν.Ρόγκας, Ε. Χατζηδαρέλλης, Χ.Ψύχας, Π. Σοφράς,Φ.Λεμπρέν
30ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο,Αθήνα 27Απρ-1Μαϊου 2004
 
57)Τα εργατικά και αγροτικά ατυχήματα σε σχέσημε την ηλικία και την εθνικότητα των θυμάτων
Γ.Κρίνας, Α.Χαραλαμπόπουλος, Ν.Ρόγκας, Ε.Χατζηδαρέλλης,Χ.Ψύχας, Π.Σοφράς,Φ.Λεμπρέν
30οΠανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα 27Απρ-1Μαϊου 2004
 
58)Τα αίτια και οι σωματικές κακώσεις εργατικών και αγροτικών ατυχημάτων επαρχίας Θηβών
Γ.Κρίνας, Χ.Ψύχας, Α. Χαραλαμπόπουλος, Ν.Ρόγκας, Ε. Χατζηδαρέλλης, Π.Σοφράς,Φ.Λεμπρέν
30ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο,Αθήνα 27Απρ-1Μαϊου 2004
 
59)Εργατικά και αγροτικά ατυχήματα επαρχίαςΘηβών, η συχνότητα , η βαρύτητα και η αντιμετώπισή τους
Γ.Κρίνας, Χ.Ψύχας, Α. Χαραλαμπόπουλος, Ν.Ρόγκας, Ε.Χατζηδαρέλλης, Π.Σοφράς,Φ.Λεμπρέν
30ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο,Αθήνα 27Απρ-1Μαϊου 2004
 
60)Διάγνωση, θεραπεία και επιβίωση σε ασθενείςμε πρωτοπαθή και  MALTγαστρικά λεμφώματα
Χαραλαμπόπουλος Α, Χατζηκοκόλης Σ, ΜισιακόςΕ, Μαχαίρας Α, Λιακάκος Θ, Φωτιάδης Κ, Καρατζάς Γ
2ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕλληνικήςΕταιρείας Χειρουργικής Πεπτικού( ΕΛΕΧΠ ), Αθήνα 10-13 Νοεμβρίου 2005
 
61)Επείγουσα χειρουργική επέμβαση σε σηπτική οξεία χολοκυστίτιδα και πρωτοπαθές καρκίνωμα της χοληδόχου κύστεως
Λιακάκος Θ, Χαραλαμπόπουλος Α, Μισιακός Ε, Χατζηκοκόλης Σ,  Μπισταράκης Δ, Μαχαίρας Α, Φωτιάδης Κ, Καρατζάς Γ
2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Πεπτικού(ΕΛΕΧΠ), Αθήνα 10-13 Νοεμβρίου 2005
 
62)Ιδιοπαθή και δευτεροπαθή αποστήματα του ψοΐτη, αιτιοπαθογένεια, κλινική εικόνα, θεραπεία
ΜαχαίραςΑ , Χαραλαμπόπουλος Α , Μισιακός Ε,Αθανασιάδης Δ, Χατζηκοκόλης Σ Λιακάκος Θ, ΦωτιάδηςΚ, Καρατζάς Γ
2οΠανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Πεπτικού(ΕΛΕΧΠ), Αθήνα10-13 Νοεμβρίου 2005
 
63)Η ολική θυρεοειδεκτομή στην αντιμετώπιση των κακοήθων νεοπλασμάτων του θυρεοειδούς
Μισιακός Ε, Τσαπραλής Δ, Λιακάκος Θ,Μαχαίρας Α, Χαραλαμπόπουλος Α,Πατάπης Π,    Καρατζάς Γ
1ο Πανελλήνιο Συνέδριο και International Symposium Ελληνικού Κολλεγίου Χειρουργών
Αθήνα , 9-12 Μαρτίου 2006
 
64)Χειρουργική αντιμετώπιση πρωτοπαθούς λεμφώματος του παγκρέατος
Χαραλαμπόπουλος Α,Τσαπραλής Δ, Χατζηκοκόλης Σ, Μισιακός Ε, Μαχαίρας Α, Λιακάκος Θ, Καρατζάς Γ
1ο Πανελλήνιο Συνέδριο και International Symposium Ελληνικού Κολλεγίου Χειρουργών
Αθήνα, 9-12 Μαρτίου 2006
 
65)Απόστημα σπληνός, ένα σπάνιο αίτιοοξείας χειρουργικής κοιλίας
Κοπανάκης Κ, Χαραλαμπόπουλος Α, Μισιακός Ε, Λιακάκος Θ , Μαχαίρας Α, Πατάπης Π, Καρατζάς Γ
1ο Πανελλήνιο Συνέδριο και International Symposium Ελληνικού Κολλεγίου Χειρουργών
Αθήνα ,9-12 Μαρτίου 2006
 
66)Η συμβολή της χειρουργικής αφαίρεσηςκαι βιοψίας των τραχηλικών λεμφαδένων στη διάγνωση καλοηθών και κακοήθων παθήσεων
Α.Χαραλαμπόπουλος, Π. Ξιλαρδιστός, ΜισιακόςΕ, Φωτιάδης Κ, Λιακάκος Θ, Καρατζάς Γ
1ο Πανελλήνιο Συνέδριο και International Symposium Ελληνικού Κολλεγίου Χειρουργών, Αθήνα 9-12Μαρτίου 2006
 
67)Η συμβολή της βιοψίας της κροταφικής αρτηρίας στη διάγνωση της γιγαντοκυτταρικής (κροταφικής)αρτηρίτιδας
Α.Χαραλαμπόπουλος, Α. Αζάς,  Μισιακός Ε, Μαχαίρας Α, Φωτιάδης Κ,  Καρατζάς Γ
1ο Πανελλήνιο Συνέδριο και International Symposium Ελληνικού Κολλεγίου Χειρουργών. Αθήνα ,9-12 Μαρτίου 2006
 
68)Διεγχειρητική εφαρμογή των ραδιοσυχνοτήτωνστη γενική χειρουργική
Α.Χαραλαμπόπουλος, Α.Μαχαίρας, Δ.Τσαπραλής,Ε.Μισιακός, Δ.Κοπανάκης, Θ.Λιακάκος, Γ.Καρατζάς
1ο Πανελλήνιο Συνέδριο και International Symposium Ελληνικού Κολλεγίου Χειρουργών. Αθήνα ,9-12 Μαρτίου 2006
 
69)Λαπαροσκοπική αντιμετώπιση εχινοκόκκου κύστης ήπατος, παροχετευτική επέμβαση με εξωπαρεγχυματική εκτομή της κύστης
Α.Μαχαίρας, Α.Χαραλαμπόπουλος, Δ.Κοπανάκης,  Ε.Μισιακός,Δ.Τσαπραλής Θ.Λιακάκος, Γ.Καρατζάς
1οΠανελλήνιο Συνέδριο και International SymposiumΕλληνικού Κολλεγίου Χειρουργών. Αθήνα , 9-12 Μαρτίου 2006
 
70)Εκλεκτικές επεμβάσεις εντέρου, ταυτόχρονα μεπλαστική μετεγχειρητικών κηλών με χρήση πλέγματος
Α.Μαχαίρας, ,  Ε. Μισιάκος, Δ.Τσαπραλής, Θ.Λιακάκος, Α.Χαραλαμπόπουλος,  Π. Πατάπης, Γ.Καρατζάς
25οΠανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, 22-26 Νοεμβρίου 2006, Αθήνα
 
71)Χειρουργική αντιμετώπιση ομφαλοκηλών με ενδοκοιλιακά πλέγματα διπλής όψης( PTFE- 
POLYPROPYLENE).Τεχνική χωρίς τάση μετοπική αναισθησία
Α.Μαχαίρας,  Α.Χαραλαμπόπουλος,Μ. Αγγελόπουλος, Γ. Μαρτίκος, Δ. Μπισταράκης, Αλ. Χαραλαμπόπουλος, Θ.Λιακάκος, Γ.Καρατζάς
25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, 22-26 Νοεμβρίου 2006, Αθήνα
 
72)Χειρουργική αντιμετώπιση βρογχοκηλών
Θ.Λιακάκος, Α.Xαραλαμπόπουλος, Π.Ξυλαρδιστός, Δ.Σχίζας, Αλ.Χαραλαμπόπουλος,Σ.Θεοδώρου,Κ.Κοπανάκης, Γ.Καρατζάς
25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, 22-26 Νοεμβρίου 2006,Αθήνα
 
73)Χειρουργική αντιμετώπιση επιθετικού αγγειομυξώματοςμηρού
Α.Χαραλαμπόπουλος,Θ.Λιακάκος,Δ.Τσαπραλής,Δ.Μπισταράκης, Αλ.Χαραλαμπόπουλος, Δ.Σχίζας, Κ.Φωτιάδης, Γ.Καρατζάς
25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, 22-26 Νοεμβρίου 2006, Αθήνα
 
74)Χειρουργική αντιμετώπιση δερματικής μουκορμύκωσης
Θ.Λιακάκος, Α.Χαραλαμπόπουλος,Δ.Αθανασιάδης, Ε.Μισιακός, Α.Αζάς, Κ.Κοπανάκης, Δ. Μπισταράκης, Γ.Καρατζάς
25ο ΠανελλήνιοΣυνέδριο Χειρουργικής, 22-26 Νοεμβρίου 2006, Αθήνα
 
75)Λαπαροσκοπική χειρουργική αντιμετώπιση σε επιθηλιακές κύστεις σπληνός
Α.Μαχαίρας, Α.Χαραλαμπόπουλος, Κ. Κοπανάκης, Κ. Πετρόπουλος,Α.Αζάς, Γ. Μαρτίκος, Δ.Τσαπραλής,Γ.Καρατζάς 
25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, 22-26 Νοεμβρίου 2006, Αθήνα
 
76)Χειρουργική αντιμετώπιση βραγχιακών κύστεων τραχήλου τύπου ΙΙ
Α.Χαραλαμπόπουλος,Α.Μαχαίρας, Κ. Πετρόπουλος, Γ. Μαρτίκος,Δ.Μπισταράκης, Δ.Τσαπραλής ,Θ.Λιακάκος,Γ.Καρατζάς   
25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, 22-26 Νοεμβρίου 2006,Αθήνα   

77)Διάγνωση, αντιμετώπιση και υποτροπές σεστρωματικούς όγκους του   γαστρεντερικούσυστήματος   ( GISTs)
Α.Χαραλαμπόπουλος ,Δ.Τσαπραλής, Αλ.Χαραλαμπόπουλος, Γ.Μαρτίκος, Α.Μαχαίρας, Θ.Λιακάκος
35ο  Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο. Αθήνα 2-6 Μαΐου2009
 
78)Νέκρωση του αριστερού κόλου μετά απόαορτο-λαγόνιες χειρουργικές  επεμβάσεις
Α.Χαραλαμπόπουλος, Δ.Τσαπραλής, Αλ.Χαραλαμπόπουλος, Γ.Μαρτίκος,   A.Μαχαίρας, Θ.Λιακάκος
35ο  Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο. Αθήνα 2-6 Μαΐου2009
 
79)Η ολική  γαστρεκτομή σε ασθενείς με Maltγαστρικό λέμφωμα
Α.Χαραλαμπόπουλος, Αλ.Χαραλαμπόπουλος, Δ.Τσαπραλής,Γ.Μαρτίκος,    Θ.Λιακάκος,  
Α.Μαχαίρας
35ο  Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο. Αθήνα 2-6 Μαΐου2009
 
80)Χειρουργική αντιμετώπιση Νευροενδοκρινικού όγκου ορθού
Α.Χαραλαμπόπουλος, Σ. Κριβάν, Δ.Σχίζας, S.Papagrigoriadis.
2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευροενδοκρινικών όγκων. Λουτράκι 18-20 Σεπτεμβρίου 2009
 
81)Εντοπισμένη νόσος Caroli με συνοδό ενδοηπατική λιθίαση.
Κριβάν Σύλβια, ΣχίζαςΔημήτριος, Μαρτίκος Γεώργιος, Πατάπης Παύλος, Πετρόπουλος Κωνσταντίνος, Χαραλαμπόπουλος Ανέστης, Καρατζάς Γαβριήλ
27ο Πανελλήνιο Χειρουργικό συνέδριο. Αθήνα 24-27 Νοεμ.2010
 
82)Βασικά χαρακτηριστικά στα αμαρτώματα τηςπαιδικής ηλικίας και η σημασία τους για το παιδί και την οικογένεια
Ζάβρας Ν, Σ. Κριβάν, Πετρόπουλος Κ,Ξυλαρδιστός Π,Σχίζας Δ, Γ.Μαρτίκος, Α.Χαραλαμπόπουλος
37ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο 17-21/5/2011, Hilton, Αθήνα
 
83)Παραεδρικά συρίγγια καιαποστήματα της παιδικής ηλικίας
Α.Χαραλαμπόπουλος , Σχίζας Δ, Πετρόπουλος Κ,Σ.Κριβάν  , Ξυλαρδιστός Π, Μαχαίρας Α, Ζάβρας  Ν.
37ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο 17-21/5/2011, Hilton, Αθήνα
 
84)Χειρουργικέςεπεμβάσεις στην οξεία εκκολπωματίτιδα
Α.Χαραλαμπόπουλος , Πετρόπουλος Κ,Δ.Τσαπραλής, Σχίζας Δ, Σ.Κριβάν  , ΞυλαρδιστόςΠ,  
S. Papagrigoriadis.
37ο Ετήσιο Πανελλήνιο ΙατρικόΣυνέδριο 17-21/5/2011, Hilton, Αθήνα
 
85)ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΣΕΙΛΕΟΣ : ΑΙΤΙΑ , ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ , ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Σωτηρόπουλος Δημήτριος, Σχίζας Δημήτριος, Μπακόπουλος Ανάργυρος, Τζέπη Ήρα - Μαρία,
Μισιακός Ευάγγελος,Μαρτίκος Γεώργιος, Χαραλαμπόπουλος Ανέστης, Μαχαίρας Αναστάσιος
Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, 16-19 Μαΐου 2012, Αθήνα
 
86)ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΠΡΩΚΤΙΚΩΝ ΣΥΡΙΓΓΙΩΝ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΑ ΑΤΟΜΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
Ανέστης Χαραλαμπόπουλος,Κωσταντίνος Κοπανάκης, Σύλβια Κριβάν, Εμμανουήλ Καπετανάκης, Σωτηρόπουλος Δημήτριος, Ήρα Τζέπη, ΝικόλαοςΖάβρας, Αναστάσιος Μαχαίρας
39ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο2013, 22-25 Μαΐου, Αθήνα
 
87) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΡΩΚΤΙΚΑ ΣΥΡΙΓΓΙΑ
Ανέστης Χαραλαμπόπουλος, Δημήτρης Σχίζας, ΒασιλικήΝτόμη, Εμμανουήλ Καπετανάκης, Κώστας Ροδίτης,  Δημήτρης Σωτηρόπουλος, Άρης Μπακόπουλος,Αναστάσιος Μαχαίρας
39ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο 2013, 22-25 Μαΐου, Αθήνα
 
88)ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑΤΗΣ ΠΡΩΚΤΙΚΗΣ ΣΗΨΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 2 ΕΤΩΝ
Ανέστης Χαραλαμπόπουλος, Νικόλαος Ζάβρας, Σύλβια Κριβάν, Κωνσταντίνος Κοπανάκης,Εμμανουήλ Καπετανάκης,Κώστας Ροδίτης, Δημήτριος Σωτηρόπουλος, Αναστάσιος Μαχαίρας
39ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο2013, 22-25 Μαΐου, Αθήνα
 
89)Αντιμετώπιση ελασσόνων χειρουργικών παθήσεωνσε παιδιά με τοπική αναισθησία.
Ν. Ζάβρας, Α. Χαραλαμπόπουλος, Α. Μπακόπουλος, Ε. Μισιακός, Π. Πατάπης, Β. Ντόμη,  Η. Τζέπη, Α.Μαχαίρας
39οΠανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο 2013, 22-25 Μαΐου, Αθήνα
 
90)Βρεφικές περιπρωκτικές πυραμοειδείς προσεκβολές: περιγραφή δύο περιπτώσεων.
Ν.Ζάβρας, Α. Χαραλαμπόπουλος, Σ.Κριβάν, Ε. Καπετανάκης, Δ. Σωτηρόπουλος, Γ. Μαρτίκος, Α. Μαχαίρας.
39ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο2013, 22-25 Μαΐου, Αθήνα
  
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ 

1)Διδακτορική διατριβή, θέμα : «Ηεπίδραση του εγχειρητικού stress στην παραγωγή αυτοαντισωμάτων σε καρκίνο παχέος εντέρου», Ιατρικό Τμήματου Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 1995.
Ανέστης Χαραλαμπόπουλος
 
2)Συγγραφή βιβλίου με τίτλο: «Εξειδικευμένα ογκολογικά θέματα για την πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου,συμπληρωματικές συντηρητικές μορφές θεραπείας, αντιμετώπιση ειδικών προβλημάτων και παρακολούθηση καρκινοπαθών»

Συγγραφείς: Α. Χαραλαμπόπουλος,Κ. Συρίγος
Γραφικές τέχνες: Δ. Δούκας & ΣΙΑ  Ο.Β.Ε.Ε, Β.Λεσβίου 6, Μυτιλήνη, τηλ.2251-0-25171
Ευρωπαϊκό πρόγραμμα E-724/1998.Εγκεκριμμένο από το Υ.Υ.Π.
 
3)Έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου
Ε. Σαλγκάμη,  Κ. Συρίγος, Α. Χαραλαμπόπουλος
Ιατρικό κείμενο που συμμετέχει στη συγγραφή του βιβλίου: « Εξειδικευμέναογκολογικά   θέματα για την πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου, συμπληρωματικές συντηρητικές μορφές θεραπείας,αντιμετώπιση ειδικών προβλημάτων και παρακολούθηση καρκινοπαθών»
 
4)Εξωνοσοκομειακή παρακολούθηση(follow-up) τωνασθενών με καρκίνο
Δ. Σιταρά, Ι Τσαγκαράκης, Α. Χαραλαμπόπουλος
Ιατρικό κείμενο που συμμετέχει στη συγγραφήτου βιβλίου: « Εξειδικευμένα ογκολογικά     θέματα για την πρόληψη και    έγκαιρηδιάγνωση του καρκίνου, συμπληρωματικές συντηρητικές μορφές θεραπείας,αντιμετώπιση ειδικών προβλημάτων και παρακολούθηση καρκινοπαθών»
 
5)Οργάνωση και λειτουργία σύγχρονου κολοπρωκτολογικού Ιατρείου
Α. Χαραλαμπόπουλος
Ιατρικό κείμενο που συμμετέχει στη συγγραφήτου βιβλίου: « Εξειδικευμένα ογκολογικά θέματα για την πρόληψη και έγκαιρηδιάγνωση του καρκίνου, συμπληρωματικές συντηρητικές μορφές θεραπείας,αντιμετώπιση ειδικών προβλημάτων και παρακολούθηση καρκινοπαθών»
 
6)Καρκινικοί δείκτες
Α.Χαραλαμπόπουλος , Κ. Συρίγος
Ιατρικό κείμενο που συμμετέχει στη συγγραφή του βιβλίου: « Εξειδικευμένα ογκολογικάθέματα για την πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου, συμπληρωματικές συντηρητικές μορφές θεραπείας,αντιμετώπιση ειδικών προβλημάτων και παρακολούθηση καρκινοπαθών»
 
7) «Γαστροστομία».

Συγγραφέας κεφαλαίου: Α.Χαραλαμπόπουλος.

Ογκολογία στην πρωτοβάθμια περίθαλψη 2007
 
8) «Κατακλίσεις».

Συγγραφέας κεφαλαίου: Α.Χαραλαμπόπουλος.

Ογκολογία στηνπρωτοβάθμια περίθαλψη 2010
 
9)Αρχές ογκολογικής χειρουργικής θεραπείας καιριζική θεραπεία σε καρκίνωμα παχέος εντέρου και ορθού.
Α.Χαραλαμπόπουλος
Σεμινάρια Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας,Μάρτιος 2013.
  

  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ
 
1.Οργανωτής, συντονιστής συζήτησης και εισηγητής σε στρογγυλή τράπεζα, σε μετεκπαιδευτικό σεμινάριο    με θέμα:«οξεία και χρόνια παγκρεατίτιδα». Μυτιλήνη 27-1-1999
2.Οργανωτής, συντονιστής συζήτησης και εισηγητής σε στρογγυλή τράπεζα, σε μετεκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα: «πλευρίτις-πνευμονίες-πνευμονική εμβολή».Μυτιλήνη 24-2-1999
3.Οργανωτής, συντονιστής συζήτησης και εισηγητής σε στρογγυλή τράπεζα, σε μετεκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα:« Σακχαρώδης διαβήτης και επιπλοκές». Μυτιλήνη31-3-1999
4.Οργανωτής, συντονιστής συζήτησης και εισηγητής σε στρογγυλή τράπεζα, σε μετεκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα: « Μαζική αιμορραγία πεπτικού συστήματος».Μυτιλήνη 19-5-1999
5.Επιστημονικός Υπεύθυνος Ευρωπαϊκού Ογκολογικού Προγράμματος Leonardo Da Vinci,  για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια ΥγείαΣυνολικής διάρκειας 130 ωρών(Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης.ΚΩΔ: Ε-724)-  εγκεκριμένο από το Υ.Υ.Π. Εκπόνηση στο ΚΕΚΜυτιλήνης από 3/5/2000 -27/5/2000. Χρηματοδότηση από το Υ.Υ.Π. και από τοκοινοτικό πλαίσιο στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης
6.Επιστημονικόςσυνεργάτης, στη 2η διακρατική συνάντηση στη Rome(28-11-1999 έως 2-12-1999)Ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού προγράμματοςLeonardo Da Vinci με θέμα: «Developmentof common educational programsfor continuing training inHealth Care»
7.Επιστημονικός συνεργάτης, στη 3η διακρατική συνάντηση στη Lyon(11-11-2000 έως 15-11-2000)Ευρωπαϊκούεκπαιδευτικού προγράμματος LeonardoDa Vinci με θέμα: «Development ofcommon educational programs forcontinuing training in HealthCare»
8.Επιστημονικός συνεργάτης, στη 4η διακρατική συνάντηση στηΜυτιλήνη(30-3-2001 έως 31-3-2001)Ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού προγράμματος Leonardo Da Vinci με θέμα:«Development of common educationalprograms for continuing trainingin Health Care»
9.Ομιλία 6h σε Ευρωπαϊκό εκπαιδευτικόπρόγραμμα(Ε-724 Υ.Υ.Π.) LeonardoDa Vinci με θέμα:
«Καρκινικοί δείκτες». Μάιος 2000, Μυτιλήνη
10.  Ομιλία 6 hσε Ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό πρόγραμμα(Ε-724 Υ.Υ.Π.) Leonardo DaVinci με θέμα: « Οικογενήσύνδρομα καρκίνου». Μάιος 2000, Μυτιλήνη
11.Ομιλία6 h σε Ευρωπαϊκό εκπαιδευτικόπρόγραμμα(Ε-724 Υ.Υ.Π.) LeonardoDa Vinci με θέμα: «Οργάνωση Ιατρείου Παχέος Εντέρου».Μάιος 2000, Μυτιλήνη
12.Ομιλία6 h σε Ευρωπαϊκό εκπαιδευτικόπρόγραμμα(Ε-724 Υ.Υ.Π.) LeonardoDa Vinci με θέμα: «Η πρόληψη των νεοπλασιών». Μάιος2000, Μυτιλήνη
13.Επιστημονικόςυπεύθυνος για την Εκπαίδευση Ελλήνων γιατρών στο Νοσοκομείο Saint Thomas και Guy’s Hospital NHT τουΛονδίνου, στα Πλαίσια Ευρωπαϊκού Εκπαιδευτικού προγράμματος Leonardo Da Vinci(από20-25/5/2000)
14. Στηνοργανωτική επιτροπή και εισηγητής με θέμα : «Πρόληψη του καρκίνου του παχέοςεντέρου» και πρόεδρος στρογγυλής τράπεζας με θέμα : «Έγκαιρη διάγνωση καιπρόληψη στον καρκίνο παχέος εντέρου». 1ο Συμπόσιο Γενικής ΙατρικήςΒορείου Αιγαίου , 18-19 Σεπ.1999.Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Μυτιλήνης.
15.Επιστημονικόςσυνεργάτης σε διετές Ευρωπαϊκό κοινοτικό πρόγραμμα(1999-2001) Leonardo Da Vinci για τηνανάπτυξη δικτύου τηλε-εκπαίδευσης και παραγωγή διδακτικού υλικού  στο νοσοκομείο Μυτιλήνης
16.Μέλοςτης Οργανωτικής επιτροπής του 8ου Πανελληνίου Συνεδρίου με διεθνήσυμμετοχή της InternationalSociety for Digestive Surgery, Athens 1-3 November 2002
17.Συμμετοχήσαν εισηγητής σε στρογγυλή τράπεζα με θέμα: «Γαστρικός καρκίνος» στην 8ηΠανελλήνια συνάντηση του Ελληνικού
τμήματοςτης  International Societyfor Digestive Surgery, με θέμα: “Προεγχειρητική σταδιοποίηση σε ασθενείς με γαστρικό καρκίνο”
 Αθήνα 1-3 Νοεμβρίου 2002
18.ΜέλοςΣυνεδρίων: Συμμετοχή σαν κριτής αναρτημένων ανακοινώσεων,  και πρόεδρος των posters στο 32ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, 9-13 Μαΐου,Αθήνα,  2006
19.Εισηγητήςσε στρογγυλή τράπεζα με θέμα: «Στομίες. Ενδείξεις, προβλήματα, φροντίδα». Θέμαανάπτυξης: «Γαστροστομία».
Αθήνα2-3 Νοεμβρίου 2007.Συνέδριο με θέμα: Ογκολογία στην πρωτοβάθμια περίθαλψη.
20.Οργανωτήςκαι πρόεδρος της εκπαιδευτικής ημερίδας με θέμα:
«Σύγχρονεςαπόψεις στη διάγνωση και θεραπεία του καρκίνου του παχέος εντέρου και ορθού»
ΚαμμέναΒούρλα, 6 Μαρτίου 2010, Ξενοδοχείο GaliniResort
21.Ομιλίασε ειδικευόμενους γιατρούς Γενικής Χειρουργικής, στα πλαίσια μετεκπαιδευτικώνσεμιναρίων της Α΄Προπ.Χειρ/κής Κλινικής
 με θέμα:  «Παρεντερική διατροφή».Ιπποκράτειο ΝοσοκομείοΑθηνών 21-10-2010
22.Εισηγητήςσε στρογγυλή τράπεζα με θέμα «Κατακλίσεις».
4οΣυνέδριο Ογκολογίας στην Πρωτοβάθμια περίθαλψη «Κατ΄οίκον Νοσηλεία» 3-4Δεκεμβρίου 2010, Αθήνα ,Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία
23.Ομιλητής  με θέμα «Ολική παρεντερικήδιατροφή»:
Μετεκπεδευτικάσεμινάρια ειδικευομένων Γενικής Χειρουργικής 2011.Αμφιθέατρο ΙπποκρατείουΠ.Γ.Ν.Αθηνών.
24.Εισηγητής σε στρογγυλή τράπεζα με θέμα «Ο ρόλος του Λεμφαδενικού καθαρισμού στοανώτερο πεπτικό».
Τίτλοςομιλίας: Ο ρόλος του Λεμφαδενικού καθαρισμού σε καρκίνωμα οισοφάγου. Πέμπτη3.12.2012.
ΑμφιθέατροΙπποκράτειου Π.Γ.Ν.Αθηνών. Μετεκπεδευτικά Σεμινάρια ειδικευομένων ΓενικήςΧειρουργικής
25.Μετεκπαιδευτικό σεμινάριο για το καρκίνωμα του ορθού. Εισηγητής με Θέμα: Ολικήπυελική εξεντέρωση.
21-11-2012.ΑμφιθέατροΙπποκράτειου Νοσοκομείου Αθηνών
26.Μετεκπαιδευτικάσεμινάρια Ε.Χ.Ε.2014.Ομιλία με θέμα:
Αρχέςογκολογικής χειρουργικής θεραπείας, ριζικές χειρουργικές επεμβάσεις σεκαρκίνωμα παχέος εντέρου και ορθού
27.29οΠανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο 2014, 12-15 Νοεμβρίου 2014.Πρόεδρος ΤράπεζαςΒιντεοπροβολών, Πέμπτη 13-11-2014.
28.29ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο 2014, 12-15 Νοεμβρίου 2014.Στογγυλή τράπεζα με θέμα:
 «Λειτουργικές διαταραχές παχέος εντέρου».Εισηγητής με θέμα:«Πρόπτωση ορθού ». Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2014
29.Διάλεξημε θέμα: Χειρουργικές παθήσεις περινέου στην παιδική ηλικία.
ΜαθήματαΕλληνικής Παιδοχειρουργικής Εταιρείας. Νοσοκομείο Αγλαΐα Κυριακού, 21-1-2015
 
ΒΡΑΒΕΙΑ-ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
 
1992:Χορήγηση Τίτλου Σπουδών για την παρακολούθηση των Μετεκπαιδευτικών σεμιναρίωντης Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας του έτους 1992.
1993:Χορήγηση Τίτλου σπουδών για την παρακολούθηση των Μετεκπαιδευτικών σεμιναρίωντης Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας του έτους 1993.
1994:ΧορήγησηΤίτλου Σπουδών για την παρακολούθηση των Μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων τηςΕλληνικής Χειρουργικής Εταιρείας του έτους 1994.
1995:Χορήγηση Τίτλου Σπουδών για την παρακολούθηση των Μετεκπαιδευτικών σεμιναρίωντης Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας του έτους 1995.
1996:Χορήγηση Τίτλου Σπουδών για την παρακολούθηση των Μετεκπαιδευτικών σεμιναρίωντης Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας του έτους 1996.
1998:  Χορήγηση Τίτλου Σπουδών για την παρακολούθησητων Μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας του έτους1998
 Βραβεία Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας μεχρηματικά έπαθλα:
•    Β΄ Γενικόβραβείο για το 1992 κατόπιν εξετάσεων.
•    Βραβείο Ειδικών Θεμάτων «Γ. Παρισιάνου» γιατο 1993 κατόπιν εξετάσεων.
•    Α΄ Γενικό βραβείο για το 1995κατόπιν εξετάσεων.
•   Υποτροφία, το 1996 κατόπιν εξετάσεων,παρουσία Ειδικής Επιτροπής της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας.Η ως άνω υποτροφία ήτανυποτροφία για το εκπαιδευτικό έτος του 1995 και μου χορηγήθηκε το 1996. Αυτή ήταν και η πρώτη υποτροφία που χορήγησε η Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία σε Έλληνα Χειρουργό για μετεκπαίδευση στοεξωτερικό
 
 
  


ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ 

ΒΡΑΒΕΙΑ-ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Ιατρείο